Folkebevægelsens landsmøde
den 25.-26. oktober i Roslev


Det irske nej har gjort EU-forfatningens fremtid uklar og rokket ved de danske ja-politikeres planer om undtagelsesafstemninger. Men EU respekterer ikke befolkningernes afgørelser og fortsætter ufortrødent retningen mod en endnu mere udemokratisk EU-stat. Samtidigt undergraver EF-domstolens afgørelser dansk politik og lovgvning på alle mulige måder.

Det er situationen mindre end et år før et parlamentsvalg, hvor unionen håber på at få luget kritikken og EU-modstanden ud. Antallet af danske pladser i parlamentet bliver færre i 2009. Det kræver, at vi skal i offensiven for at styrke liste N, så modstanden fortsat har en platform.

Folkebevægelsen mod EUs landsmøde i Roslev skal vedtage et valgprogram og sammensætte et hold kandidater for liste N i forhold til parlamentsvalget. EU-modstanden udvikles til at møde de nye udfordringer!