Landsmøde 2010Folkebevægelsen mod EU afholdt ordinært landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen i Risskov ved Århus.

Landsmødet samlede op på en diskussion om strategi for tiden efter Lissabon-traktatens ikraftræden og Folkebevægelsens position som eneste parlamentarisk-repræsenterede repræsentant for den tværpolitiske unionsmodstand i Danmark.

Nyheder og udtalelser fra landsmødet - klik her!
Pressefotos - klik her! Hilsener til landsmødet - klik her!


Læs:
* Dagsorden * Politisk beretning * Regnskab 2009 * Organisatorisk beretning * Parlamentarisk beretning * Beretning fra Internationalt Udvalg *
Indkomne forslag * Kandidater til forretningsudvalget * Adresse og praktiske oplysninger


Forslag


|