Landsmøde 2011Folkebevægelsen mod EU afholdt ordinært landsmøde 29.-30. oktober 2011 på Stengård Skole i Gladsaxe

Landsmødet - som havde op mod 200 deltagere fra hele landet - vedtog blandt andet Folkebevægelsens krav i forbindelse med det danske EU-formandskab i første halvår af 2012, behandlede Folkebevægelsens kampagne ved en folkeafstemning om rets- og forsvarsundtagelserne, kom ind på krisen i euroland og diskuterede nordisk velfærd ogsamarbejde.

Nyheder, pressemeddelelser og udtalelser * Dagsorden * Tilmelding * Datoer og tilmeldingsfrister *
Parlamentarisk beretning * Politisk beretning * Organisatorisk beretning * Regnskab * Beretning fra internationalt udvalg * Forslag
* Forslag til årsplan 2011-2012 * Ti forslag fra Folkebevægelsen til EU-formandskabet * Kandidater til Landsledelsen * Tidligere landsmøder * Adresse og rejsevejledning * Vedtægter