Beretning fra internationalt udvalg til Folkebevægelsen mod EUs
landsmøde 29.-30. oktober 2011 på Stengård Skole i Gladsaxe

Udvalget har siden sidste landsmøde bestået af: Kit Aastrup, Lave Broch, Jakob Buhl, Finn Hermann, Johanne Langdal Kristiansen, Jesper Morville, Luise Hemmer Pihl og Jean Thierry. Casper Udemark trak sig ud af udvalget i 2011.

Siden landsmødet i 2010 er udvalget mødtes 6 gange, hvoraf det ene møde som noget nyt var et fællesmøde med styrelsen i Frit Norden, en organisation, der er kollektivt medlem af Folkebevægelsen.

Norden

Den debat om et nærmere nordisk samarbejde, som den svenske historiker Gunnar Wetterberg rejste i 2010 er fortsat i år og har sat sig spor i den offentlige debat. Det samme har de konkrete forslag til et uddybet nordiske udenrigs- og sikkerhedspolitisk samarbejde, som den tidligere norske udenrigsminister Thorvald Stoltenberg har udarbejdet for Nordisk Råd. En undersøgelse fra Nordisk Råd fra november 2010 viser således, at 56% af indbyggerne i alle de nordiske lande ønsker mere nordisk samarbejde. For et par måneder siden kunne man på Ekstra Bladets hjemmeside stemme for enten EU eller et nordisk forbund. 91% foretrak et nordisk forbund! Skønt det ikke var en vægtet meningsmåling, afslørede også Ekstra Bladets afstemning, at folk i hvert fald ikke ønsker EU; og at det, de ser EU undergrave mere og mere med nye domme fra EU-domstolen og Euro-plus-pagt er netop, hvad vi kender som den nordiske model.

Internationalt udvalg har søgt at holde denne gryde i kog og give det udbredte ønske om en samfundsudvikling, der står for det modsatte af EU, kød og blod ved at udarbejde et nordisk holdningspapir, der fortsætter, hvor de omtalte målinger slipper. Papiret skitserer resultaterne af det bestående nordiske samarbejde og mulighederne for at forstærke det i dag, hvor Norden er splittet i forhold til EU; derefter opridses mulighederne for at styrke og forsvare velfærdssamfundet og den nordiske arbejdsmarkedsmodel og demokratiopfattelse, hvis alle nordiske lande stod uden for EU. Papiret har været drøftet af Folkebevægelsens landsledelse og på det nævnte fællesmøde med Frit Norden. De argumenter og eksempler, der fremlæges, kan forhåbentlig anvendes af mange i Folkebevægelsen, når alternativerne til EU’s samfundsmodel skal tydeliggøres. Og det skal de – hvis vi skal vinde kampen om Danmarks frigørelse fra Unionen.

Ud over at arbejde med Norden med henblik på den hjemlige debat, har internationalt udvalg fortsat den nære kontakt til vores nordiske søsterorganisationer. Søren Søndergaard var oplægsholder på norsk Nei til EU’s årsmøde i november, og Jesper Morville deltog på vegne af IU. På mødet, der også havde flere deltagere fra Island, var EU’s forhandlinger med Island og islændingenes kamp for at holde deres land uden for EU, et centralt emne.
Også Folkebevægelsen har hyppig og god kontakt med Heimssyn og Isafold, den islandske nejbevægelse og Islands Ungdom mod EU.

Lave Broch deltog i april i et seminar i Norge med temaet: ”Finnes der en vei ut av EU?”, arrangeret af projekt ”Alternativ til dagens EØS-avtale”, som en række større norske organisationer og forbund står bag. Lave Broch har ligeledes bidraget med et kapitel i Nei til EU’s kommende årbog.

Et andet land i vores nærområde, internationalt udvalg og det europæiske netværk TEAM har søgt at støtte, er Estland, der ved årsskiftet 2010-2011 overgik til Euroen – uden en folkeafstemning, som et stort flertal af befolkningen ellers ønskede. Lave Broch har assisteret de estiske EU- og euromodstandere i deres forsøg på imod hårde odds at få en folkeafstemning. Og TEAM har støttet og udsendte til nytår en erklæring, der bakkede euromodstanden op.

Europæiske netværk

Foruden det nordiske samarbejde, er Folkebevægelsen en vigtig aktør i to europæiske netværk, TEAM (The European Alliance of EU-critical Movements) og EUD (EU-Democrats). EUD er baseret i EU-parlamentet, mens TEAM er et græsrodsnetværk. Patricia McKenna fra Irland (tidligere medlem af EU-parlamentet for De Grønne og modtager af Folkebevægelsens internationale træskopris) er formand for begge disse netværk. Luise Pihl og Lave Broch er med i TEAMs bestyrelse, og Lave Broch er med i EUDs bestyrelse. TEAM har holdt årsmøde i London.

Folkebevægelsen og internationalt udvalg lægger vægt på at få disse to netværk, TEAM og EUD til at supplere hinanden, så arbejdet kan rationaliseres og EUD eventuelt yde sekretariatsbistand til TEAM. Luise og Lave har trukket et stort læs for at holde TEAM i gang. Omvendt er flere organisationer i TEAM beredte til at hjælpe i de lande, hvor der kan forventes folkeafstemninger i nær fremtid, dvs. Danmark (om to af undtagelserne) og Island (om medlemskab). Den hjælp kan blive meget vigtig, og TEAM vedtog på sit årsmøde, at det bliver netværkets to hovedindsatsområder i det kommende år.

Når mere og mere af modstanden imod den udhuling af demokratiet og forringelse af de sociale vilkår, alle EU-lande oplever, nu rettes imod den virkelige ”afsender”, EU, er betydningen af alle europæiske EU-kritiske netværk enorm. Det ligger store muligheder i at koordinere protester og udveksle erfaringer, talere og ekspertise. Internationalt udvalgs indsats for at effektivisere TEAM er derfor en afgørende del af Folkebevægelsens arbejde.

De to ben, internationalt udvalg har gået på i det forløbne år, er således at sætte fokus det nordiske samarbejde som eksempel på et alternativ til EU i den hjemlige debat; dels at rationalisere og styrke de europæiske netværk, så den EU-modstand, der vokser over hele Europa, kan blive så slagkraftig som mulig.