Udtalelse fra Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 29.-30. oktober 2011

Folkebevægelsen mod EU’s landsmøde ønsker Nordisk Råd, der samles i København om få dage, velkommen.
Folkebevægelsen bakker helhjertet op om en styrkelse af det nordiske samarbejde, uanset de nordiske landes forskellige stilling i forhold til EU.

Sikkerhedspolitisk har de nordiske lande en stærk tradition for samarbejde, bl.a. i FN. I den aktuelle situation, hvor den palæstinensiske præsident, Abbas, har anmodet om optagelse af Palæstina i FN, og alle nordiske regeringer bakker op om ansøgningen, kan Norden hjælpe fredsprocessen videre ved samlet at samlet at give udtryk for denne støtte.
Folkebevægelsen beklager derfor, hvis bl.a. den danske regering ikke tør stå ved sin erklærede holdning, før der er giver grønt lys fra alle øvrige EU-lande.

Vi opfordrer også de nordiske politikere til at samarbejde nært om at bevare og videreudvikle den skattefinansierede universelle nordiske velfærdsmodel og arbejdsmarkedspolitik trods de stadigt alvorligere anslag imod dem fra EU og EU-domstolen. Det skal fortsat være arbejdsmarkedets parter, der bestemmer løn- og arbejdsvilkår, som der er tradition for i Norden.
Danmarks tilslutning til Euro-pluspagten vanskeliggør dette for Danmarks vedkommende. Da Danmark imidlertid ikke er et euroland, og tilslutningen til Euro-pluspagten aldrig har været debatteret på demokratisk vis eller sendt til folkeafstemning, står det de danske politikere frit for at samarbejde med de nordiske lande frem for at parere ordre fra Bruxelles.

Dette kan de nordiske politikere gøre allerede i den bestående situation, hvor de nordiske lande har forskelligt forhold til EU. På længere sigt vil et styrket nordisk samarbejde fremme muligheden for, at Danmark, Finland og Sverige kan frigøre sig fra EU. I den situation vil et nært samarbejde give de nordiske lande en enestående basis for samlet at spille en positiv rolle på den internationale arena, demokratisk, sikkerhedspolitisk, handelspolitisk og miljøpolitisk og for frit at videreføre vores traditioner for folkestyre og velfærd.
Dette mål vil Folkebevægelsen mod EU kæmpe for sammen med vores nordiske søsterorganisationer.