Lørdag

11.00-12.30: Ankomst og indskrivning
12.30-13.00: Åbning (med den af LL vedtagne udtalelse), velkomst og konstituering
13.00-14.45: Fremlæggelse af parlamentsberetning og politisk beretning. Diskussion og afstemning
14.45-15.15: Pause
15.15-16.30: Fremlæggelse af den organisatoriske beretning og af Folkebevægelsens årsplan 2012, herunder udtalelse om forsvaret af de danske undtagelser. Diskussion og beretningsafstemning
16.30-16.45: Hilsner bl.a. fra Ungdom mod EU
16.45-17.45: Fremlæggelse af udtalelse om Folkebevægelsens ønsker til det danske EU-formandskab. Diskussion.
17.45-18.15: Regnskab og budget + valg af intern og ekstern revisor
18.15-18.30: Vedtægter
18.30: Afslutning på dagens arbejde og sidste frist for indlevering af ændringsforslag til årsplan, udtalelse om undtagelserne og til ønsker til det danske formandskab. Afslutning.
19.00: Festmiddag og uddeling af Træskopris nr. 1
(LL-kandidater præsenteres i løbet af dagen

Søndag

9.00-9.15: Morgensang
9.15-9.45: Indkomne forslag og afstemning om årsplan, udtalelser og papir om formandskabet
9.45-10.15: Valg af ny Landsledelse
10.15-12.00: Verden er større end EU - fra et nordisk perspektiv.
Paneldiskussion og indlæg fra salen. Paneldeltagere:
- Helene Bank, Alliancen for Velfærdsstaten (Norge)
- Jörgen Bengtson, forfatter af bl.a. "Ge Norden en chans!" (Sverige)
- Line Barfoed, tidl. MF og medlem af Nordisk Råds parlamentariske forsamling (DK)
12.00-12.30: Uddeling af Træskopris nr. 2
12.30-12.45: Præsentation af Landsledelsen
12.45-13.00: Afslutning og tak for i år!
Frokost og oprydning
13.30-15.00: Møde i den nyvalgte Landsledelse