...for landsmødet 29.-30. oktober 2011 på Stengård Skole i GladsaxeForud for landsmødet er en række ”mærkedage”, som komitéer og organisationer skal have sig for øje. – Der skal indkaldes til møder i komitéerne så der kan vælges delegerede og har man forslag skal de indsendes indenfor tidsfristerne. Endelig bedes bemærket, at forslag til kandidater til landsledelsen skal være sekretariatet i hænde senest en måned før landsmødet – altså den torsdag den 22. september.

Tidsfrister:

Forslag til kandidater til landsledelsen:
Torsdag den 22. september

Udsendelse af kandidatliste:
Mandag den 3. oktober

Indkomne forslag:
Lørdag den 15. oktober

Ændringsforslag til vedtægter:
Lørdag den 15. oktober

Frist for tilmelding af delegerede og gæster:
Torsdag den 20. oktober

***

Husk at holde møde i komitéer for at vælge delegerede. Alle komitéer har ret til mindst 4 delegerede. Komitéer med mere end 100 betalende medlemmer har derudover ret til 1 ekstra delegeret for hver påbegyndt 50 betalende medlemmer. Tilsluttede organisationer har ret til 2 delegerede. Herudover er gæster uden stemmeret meget velkomne – men til samme pris som delegerede.