Indkomne forslag til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 29.-30. oktober 2011 på Stengård Skole i Gladsaxe

PDF - 449.4 kb

Alle forslagene handler om vedtægterne.
Hent forslagene i PDF-format - klik på ikonet til højre!

■ Forslag A (om § 1)
- stillet af Esbjerg-komiteen
■ Forslag B (om 4e))
- stillet af Landsledelsen
■ Forslag C (om 4f ))
- stillet af Landsledelsen
■ Forslag D (om 6f ))
- stillet af Indre By / Chr.havn mod EU
■ Forslag E (om 6f ))
- stillet af Folkebevægelsen i Vejle, Kolding og Fredericia
■ Forslag F (om valg af landsledelse for 2 år ad gangen
- stillet af Langelandskomiteen)
■ Forslag G (om valg af politisk ordfører)
- stillet af Langelandskomiteen■ Forslag A

Forslag til vedtægtsændring
- stillet af Esbjerg-komitéen mod EU

§ 1. Navn og formål:
- Bevægelsens navn er Folkebevægelsen mod EU.
- Bevægelsens formål er at samle en tværpolitisk modstand mod EU med
udgangspunkt i det vedtagne idégrundlag og arbejde for Danmarks udmeldelse af EU.

Ændringsforslaget er de sidste 7 ord i kursiv, som er en tilføjelse.
Begrundelse: Denne ændring foreslås for at gøre det klart, at
Folkebevægelsen arbejder for en udmeldelse af EU. Det er vigtig, at det
står i vedtægterne. Vedtægterne er noget mere stabilt end et idégrundlag,
der kan ændres fra landsmøde til landsmøde.

■ Forslag B

Forslag til vedtægtsændring
- stillet af Landsledelsen

§ 4e. Linierne “Indsendelsen af denne rapport inden landsmødet er
betingelsen for, at delegerede fra lokalkomiteen kan få stemmeret på
landsmødet” udgår.

Begrundelse: Medlemmerne der er valgt som delegerede på et medlemsmøde
skal ikke kunne fratages stemmeret
på landsmødet, såfremt
den
ansvarlige
undlader at indsende rapporten.

■ Forslag C

Forslag til vedtægtsændring
- stillet af Landsledelsen

§ 4f. Ordet “årsmødet” ændres til “landsmødet”.
Begrundelse: I Folkebevægelsen har vi ikke årsmøder, men landsmøder.

■ Forslag D

Forslag til vedtægtsændring
- stillet af Indre By / Christianshavn mod EU

§ 6f. Vi, Indre By/Chr,havn mod EU foreslår at vi stemmer på 21, som
er det, der skal vælges til Landsledelsen.

Begrundelse: Det må være muligt at kunne stemme på en fuld
Landsledelse på 21, og ikke som nu på kun 18. Det er det mest demokratiske
og så får man den sidegevinst, at det er nemmere
at optælle stemmerne.

■ Forslag E

Forslag til vedtægtsændring
- stillet af Folkebevægelsen mod EU i Vejle, Kolding og Fredericia

§ 6f. “Ved valget stemmes på 18 af de opstillede kandidater”

foreslås ændret til
“Ved valget stemmes på højest 21 & mindst 18 af de opstillede kandidater.”

■ Forslag F

Forslag til vedtægtsændring
- stillet af Langelandskomiteen

Landsledelsen vælges for 2 år ad gangen. Den ene halvdel det ene år,
den anden halvdel det næste år. Ligesom man gør i fagbevægelsen.
Begrundelse: Det er handlingslammende for landsledelsen, at være valgt
for kun eet år. Det første halve år “fungerer! landsledelsen, det næste halve
år bliver brugt til at forberede landsmøde. Vi mener, at det giver større
dynamik og politisk handlekraft i landsledelsen med en landsledelse der
valgt for 2 år. Lissabontraktaten og pagten taget i betragtning er det absolut
nødvendigt,
at landsledelsen går ud og markerer
sig. Det
er selvfølgelig
nemmere
at huske et ansigt og en person efter 1 end 2 år.

At
afvise forslaget reaktionært
og visionsløst.

■ Forslag G

Forslag til vedtægtsændring
- stillet af Langelandskomiteen

Valg af “politisk” ordfører. Da folkebevægelsen jo er en tværpolitisk
paraplyorganisation, præcis som enhedslisten, betragter vi det som indlysende
at vælge en “politisk ordfører”.
Resultatet af el fik en politisk ordfører
burde
være
kendt af alle.