PDF - 787.9 kbPræsentation af kandidater til Landsledelsen
til Folkebevægelsens landsmøde
29.-30. oktober 2011 på Stengård Skole i Gladsaxe

Hent listen i PDF-format - klik på ikonet til højre!Svend Erik Christensen, født 1951, Roskilde, projektleder og kampagnemager.
Kontaktperson i Roskildekomiteen. Medlem af Enhedslisten.
Jeg
har siddet i LL
de seneste 2 år. Det har været en positiv oplevelse, og
jeg har mod på at fortsætte endnu en periode. Jeg sidder i Komiteudvalget
og i Økonomiudvalget. Jeg er redaktør af komitenyt.
Som
medlem af den nye landsledelse vil jeg gerne fortsætte arbejdet som
redaktør.
Være
med til at udvikle bladet, så det bliver et endnu bedre redskab
for komiteernes arbejde. Jeg vil fortsætte arbejdet på ”de indre linier”
med fokus på, at Folkebevægelsen bliver en endnu bedre organisation,
end den er i dag.
Indstillet
af Roskildekomiteen mod EU.

Tobias Clausen, København, Medlem af Enhedslisten og aktiv i partiets
Europagruppe.
Har
tidligere været engageret i en række forskellige EU-kritiske initiativer,
heriblandt været praktikant hos Søren Søndergaard
i Bruxelles. Har
siddet
i landsledelsen og forretningsudvalget det senste år.
Har i den forbindelse
specielt arbejdet med kampagnen “Verden
er større end EU”kampagnen
og med en styrkelse af Folkebevægelsen på flere niveauer,
især
blandt de unge.”
Indstillet
af Folkebevægelsen mod EU på Christianshavn og i Indre
By.

Kathrine Klok Due, født 1976. Århus. Medlem af Enhedslisten.
cand.mag i religionsvidenskab og samfundsfag, tager nu pædagogikum
på VUC i Odense. Jeg har været aktiv i Folkebevægelsens ungdom siden
Amsterdam-afstemningen, været medlem
Folkebevægelsens ungdoms landsledelse i 6 år. Medlem af forretningsudvalget/landsledelsen
siden 2002 og formand for kampagneudvalget. Min
hovedinteresse
er kampagnemateriale og vores udadvendte aktiviteter.
Indstillet
af Århuskomiteen.

Niels Eriksen, født 1968. Valby. Medlem af Enhedslisten.
Gymnasielærer. Har tidligere været ansat af Folkebevægelsen i Bruxelles
og på sekretariatet i København. Nuværende medlem af landsledelsen.
Indstillet af Valby, Frederiksberg og Sydvestkomiteerne.

Jørgen Grøn, født 1948. Ingeniør og tidligere indkøbschef. Bestyrelsesmedlem
i SF-Vesthimmerland
og SF-Nordjylland.
Lokalformand
i Danmarks Naturfredningsforening. Kandidat ved EU-parlamentsvalget
2009.
Indstillet
af Thy-Mors mod Unionen, Himmerlandskomiteen og AalborgNørre
Sundby komiteen.

Eva Hallum, født 1947. Valby. Uden for partierne.
Tresproglig korrespondent, socialrådgiver i børnepsykiatrien. Nuværende
medlem af landsledelsen, valgt tillidsmand på Bispebjerg Hospital.
Indstillet af Valby, Frederiksberg og Sydvest-komiteerne.

Hans Hansen, født 1957. Esbjerg. Uden for partierne. Faglærer.
Har været aktiv i Folkebevægelsen i mange år. Nuværende medlem
af landsledelsen.
Indstillet af Esbjerg-komitéen.

Kim Holm, født 1955. Uldum. Medlem af KPID. Smed.
Trådte mine ”barnesko” mod EF i 1972 og har løbende vedligeholdt
modstanden mod EU. Nuværende medlem af landsledelsen. Få bragt
EU-modstanden ned på gulvet på arbejdspladserne.
Indstillet af Amager mod Unionen og KPID.

Troels Juel, født 1985, København, medlem af Enhedslisten.
Læser statskundskab ved Københavns Universitet. Har i 2010-2011
været valgt til Folkebevægelsens Landsledelse og har erfaring fra studenterbevægelsen
med kampagnearbejde. Tidligere
bestyrelsesmedlem i
Udfordring
Europa. Fokus på, hvordan EU undergraver
velfærdssamfundet,
ligger mig meget på sinde. Jeg vil arbejde for en stærkere
Folkebevægelse
som en organisation,
der kan komme bredt ud i forbindelse
med valgkampe, folkeafstemninger og kampagner i øvrigt.
Indstillet
af Folkebevægelsen mod EU på Christianshavn og i Indre
By.

Rina Ronja Kari, født 1985. København-Nørrebro.
Jeg læser virksomhedsledelse på Roskilde Universitet. Ved siden af mit
studie arbejder jeg som sekretariatsleder. Nuværende medlem af landsledelsen
og forretningsudvalget. Desuden var jeg spidskandidat (nr.
3) til
EU-parlamentsvalget
i 2009.
Indstillet
af Nørrebro-
og Nordvest-komiteerne.

Johanne L. Kristiansen, født 1985. København. Medlem af
Retsforbundet.
Jeg læser ”Europas Religiøse Rødder” ved Københavns Universitet, er
Kirkesekretær og medlem af bestyrelsen for studentermenigheden i
København. Derudover er jeg medlem af hovedbestyrelsen for Retsforbundets
Ungdom og af Ungdom mod EU. Jeg sidder i den nuværende
landsledelse og i Internationalt Udvalg.
Indstillet
af Retsforbundet og Folkebevægelsen mod EU på
Christianshavn
og i Indre
By.

Hans Henrik Larsen, født 1954. Hørsholm. Jeg har været ansat i
Forsvaret siden 1972 og er i dag beskæftiget med HR-analyser. Jeg har
været involveret i internationalt fredsbevarende arbejde i mange år.
Politisk er jeg medlem af det Konservative Folkeparti og støtter det
gamle konservative motto: At forandre for at forbedre!
Jeg har stemt nej til EU siden 1972 og vil fortsat stemme nej til afgivelse
af dansk suverænitet. Jeg foretrækker internationale organisationer som
NATO og FN i stedet for regionale organisationer som EU. Jeg er modstander
af EU’s
toldmur og tilhænger af fri handel og arbejde over hele
verden.
Jeg er klar over,
at det nok ikke kan komme på tale at melde
Danmark
ud af EU lige med det samme og støtter derfor en linie, der
arbejder
for at gøre EU’s
indflydelse mindre. Jeg mener også at Danmark
skal
bevare de fire undtagelser og træde tilbage fra ERM 2 til ERM 1.
Indstillet
af Folkebevægelsen mod EU på Christianshavn og i Indre
By.

Jesper Morville, født 1954, Charlottenlund. Uden for partierne.
Uddannet historiker. Var ansat i Folkebevægelsens sekretariat bl.a. som
international sekretær i 10 år. Medlem af forretningsudvalget 2004 (med
en ”time-out” fra 2008 til 2009). Formand for Foreningen Frit Norden;
2007-2009 koordinator for det europæiske EU-kritiske netværk TEAM;
formand for Folkebevægelsens internationale udvalg. Medlem af
Gladsaxe-Gentofte-Lyngby komiteen.
Indstillet af Gladsaxe-Gentofte-Lyngby komiteen og Frit Norden.

Lars Østergaard Møller, født 1954. Gladsaxe. Uden for partierne.
Socialpædagog. Medlem af Københavnsudvalget, landsledelsen og
Komitéudvalget. Jeg har altid arbejdet fagligt, og mit arbejde ligger i at
få arbejdet i komitéerne gjort mere aktivt. - Og ellers få arbejdet i
Folkebevægelsen gjort så aktivt som muligt.
Indstillet af Amager mod Unionen.

Brian Olsen, 1961. Murersvend i gennem mange år, så derfor mange
faglige kampe til følge. Medlem af KPID og komiteen i Himmerland.
Indstillet af Aalborg-NørreSundby og Himmerlandskomiteen.

Luise Hemmer Pihl, født 1940. Sdr. Kastrup pr. Mørke. Uden for partierne.
Cand.
Mag., medarbejder ved Notat og Samtid og redaktør af tidsskriftet
New European. Forlægger og oversætter.
Medlem af Internationalt
Udvalg.
I styrelsen for Frit Norden. Styrelsesmedlem af TEAM.
Nuværende
medlem af ll.
Indstillet
af Djursland-komiteerne, Århus-komiteerne
og Frit Norden.

Oskar Lund Rasmussen, født 1988, København. Læser statskundskab
på Københavns Universitet. Jeg har tidligere arbejdet i socialforvaltningen
i Københavns Kommune, men er i øjeblikket i praktik hos Søren
Søndergaard
i Bruxelles. Jeg er meget optaget af Palæstina-spørgsmålet
og
har været fredsvagt i Vestbredden.
I forhold til EU er jeg optaget af
det
økonomiske område, det demokratiske underskud og den manglende
EU-bevågenhed i befolkningen.

Kjeld Richter-Mikkelsen, født 1948. Nørresundby. Medlem af KPID.
Afdelingsleder i 3F-Aalborgs arbejdsløshedskasse.
Bestyrelsesmedlem i Carl Scharnbergs Uofficielle Fond. Aktivist i
Aalborg/Nørresundby Komiteen. Har været medlem af Folkebevægelsens
Landsledelse (tidligere forretningsudvalg) siden 1991. Økonomiansvarlig
og medlem af forretningsudvalget.
Indstillet af Thy-Mors mod Unionen, Amager mod Unionen
samt Aalborg-NørreSundby og Jammerbugt-komitéerne.

Sven Skovmand, født 1936. Stenvad, Ørum Djurs. Forfatter. Medlem
af Det radikale Venstre. Fra 1968-73 medlem af Folketinget. Fra 1979-84
medlem af EU-parlamentet for Folkebevægelsen. Medlem af forretningsudvalget
1972-79 og 1984-91 og nuværende medlem af ll siden 1995.
Indstillet
af Djursland-komiteerne.

Thorkil Sohn, født 1951, Husby, Ulfborg. Medlem af Retsforbundet.
Cand. jur. Efterskoleforstander på Husby Efterskole. Nuværende medlem
af Landsledelsen.
Indstillet
af Thy-Mors mod Unionen,
Midt-
og vestjyder mod Unionen og Retsforbundet.

Gustav Sieg Sørensen, født 1951. Hørdum Thy. Efterlønner. Tidligere
lærer og træindustriarbejder. Medlem af Radikale Venstre, hvor jeg deltager
i politikudviklingen.
Er
medlem af flere programudvalg, af organisationsnetværket
og af HB.
Desuden
næstformand i den nordjyske regionsforening og tidligere
kreds-
og lokalformand (indtil efterår 2010). Formand for Hørdum
Menighedsråd
og for det radikale udvalg om kirke og trossamfund.
Aktiv
i Folkebevægelsen siden 1972, hvor jeg i flere omgange har været
kandidat
på liste N og medlem af Forretningsudvalget.
Har
tidligere været sekretær for “Nødvendigt Forum” og formand for
“Reel
ØMU-oplysning i Nordjylland”. Medlem af den nuværende
Landsledelse.
Indstillet
af bl.a. ’’Skive
komiteen mod EU’’.

Karina Rohr Sørensen, født 1975. København Nordvest. Medlem af
Kommunistisk Parti. Socialrådgiver. Kandidat til EU-parlamentsvalget.
´Nuværende medlem af landsledelsen.
Indstillet af Nørrebro- og Nordvest-komiteerne
og ‘’Midt- og vestjyder mod Unionen’’.

Jean Thierry, født 1973. Bispebjerg - København Nordvest.
Nationaløkonom (cand.polit) fra KU og kommunikationsuddannet fra
LFF. Underviser. Boligafdelingsformand og forskellige andre poster i
kooperative virksomheder. Aktiv i Fair Fælled Green Team (MS).
Tidligere: Aktiv i Rok ved Unionen, Unge mod Unionen og Ungdom
mod EU (1991-2005).
Delegeret ved de Europæiske Grønne (EFGP/EGP) 1998-2008.
Kandidat til EU-Parlamentet for Folkebevægelsen mod EU i 1994 og
1999. Intern revisor i Folkebevægelsen 2006-2008. Indsuppleret i FBs
ledelse 2009-2010. Medlem af Enhedslisten - De Rød-Grønne.
Indstillet af Nørrebro og Nord-Vest-Komiteerne.

Gitte Thomsen, født 1958, Nørresundby. Medlem af Danmarks
Kommunistiske Parti. Sekretariatsleder i Sammenslutningen af Lokale
Radio- og TV-stationer. Stationsleder på Folkets Radio i Aalborg. Aktiv i
Folkebevægelsens Aalborg/Nørresundby-komité. Nuværende medlem af
landsledelsen.
Indstillet af Amager mod Unionen, Thy-Mors mod Unionen samt
Jammerbugt og Aalborg-Nørre Sundby Komiteerne.

Lissie Thording, født 1935 i København, bor i Odense nu. Har en lang
fortid - fra 92 - i Junibevægelsen, ledelsesmedlem og to gange kandidat
til EU-parlamentet og har været lokalformand på Fyn. Har desuden i
hele perioden været medlem af Folkebevægelsen og også været i bestyrelsen
for Udfordring Europa.
Gik
efter Junibevægelsens ophør ind i Frit Norden, hvor jeg har været i
styrelsen
i et år.
I øvrigt er jeg pensioneret folkeskolelærer og kan lide
jævnligt
at vikariere på min gamle skole. Er ikke medlem af noget parti,
stemmer
på Enhedslisten.
Indstillet
af Frit Norden.

Gitte Velling, født 1991, Århus. Jeg afsluttede gymnasiet i sommers og
arbejder nu som pædagogmedhjælper. Jeg er aktivt medlem af SF og SF
Ungdom, hvor jeg bla. er lokalformand i Århus, sidder I det internationale
udvalg og er vejleder på kurser.
Min politiske og organisatoriske
erfaring
kommer derfor primært herfra, men også fra mit arbejde i LO
ungdom,
nydansk ungdomsråd og antiracistisk netværk. Jeg vil arbejde
for
folkebevægelsens styrkelse I ungdommen, med specielt fokus på
udadvendte
aktiviteter.
Indstillet
af Himmerlandskomiteen.

Kit Aastrup, født 1951, Århus. Socialrådgiver og cand.scient. Soc. og
pt. ansat i 3F og T.I.B. med behandling af arbejdsskader. Indstillet af
Århus komiteen. Formand for Samarbejdet mellem Arbejdere og
Akademikere. Medlem af Enhedslisten. Tidligere kandidat for liste N
ved to valg til Europaparlamentet. Medlem af landsledelsen.
Indstillet af Århuskomiteen.